Bij het bestuur ingekomen stukken van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen Organisatie, het Amsterdamsch Sub-Comité van het Vrouwencomité voor Distributie, Afdeeling Amsterdam van de NUV, deInternationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, Nederlandsche Afdeeling, de Nationale Vrouwenraad van Nederland en een prospectus van het boek \'De vrouwenbeweging en geslachtsuitdooving\' van Arabella Kenealy, vertaald door H.J. van Ginkel. 1923-1924.