Correspondentie betreffende biografieën van vrouwen voor de Oosthoek’s Encyclopaedie. 1932.