Vereeniging tot Behartiging van de Belangen der Vrouw