Ingekomen reacties van vakverenigingen en politieke partijen. 1920-1921.