Convocatie voor een lezing over muziek. Gestencild. 1925.