Deel van een tekst voor een lezing of artikel ‘Dan: No. 3 van de 6 onderdeelen waar op ik u “tracteer”: Arbeidswetgeving en ‘5e punt van mijn “preek in zes deelen” is vakorganisaties’. z.j.