Uitgaande circulaire houdende een enquête voor het oprichten van een Pension-Tehuis voor werkende jonge vrouwen en meisjes. 1929.