Ontwerpstatuten van de \'Nationale Vereeniging tot bestrijding van den Woeker\', knipsel betreffende de oprichting (14 november 1906) en stukken betreffende het Comité ter bestrijding der particuliere Pandjeshuizen, waarvan WF lid was. 1906.