‘De ontsluierde Turksche vrouw’, overdruk uit Haagsch Maandblad, deel 23, no. 6, juni 1935, 645-652. 1935.