Stukken betreffende de oprichting van het Comité. Getypt en geschreven. 1920.