Boek II met ingeplakte knipsels, pamfletten en circulaires betreffende het vrouwenkiesrecht in Nederland en in andere landen met aantekeningen van WF. 1906-1908, 1910.