NN, K.H.L. de Jong, Lizzy van Dorp,A.J. Giffen?,Katharine Furse,M. van Bouwal Faure, W.L. van Andel,P. Dijkhuis,M. de Smeth-van A., Jo Best-Zijp, mw Romkes, mw Koek, Algemeen Handelsblad,Nationale Vrouwenraad, Vrouwengroep uit den Vrijheidsbond,Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen, International Federation of University Women (IFUW),Buitenlandsche Persvereeniging; tandheelkunde, dierenbescherming, koningin Wilhelmina, politiek. 1926.