“Pro en Contra”. Nieuwe serie, no. 7, Kameraadschapshuwelijk. Pro: W. Wijnaendts Francken-Dyserinck, Contra: Dr. P.H. Ritter Jr. (Baarn 1933), 86 p. Met ingeplakte knipsels en brieven. 1933-1934.