Stukken betreffende de fusie met de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen. 1927-1930.