(Concept)-statuten en huishoudelijk reglement en huishoudelijk reglement 1929 met aantekeningen. z.j. en 1929.