Iets over de ontwikkeling der vrouwenkiesrechtbeweging in ons land. Kleine geschriften der Afdeeling Leiden van den Nederlandschen Bond voor Vrouwenkiesrecht. No. 2 (Doetinchem 1911), 28 p.. 1911.