Stukken betreffende het Quinquennial Congres in Washington 4-5 mei 1925, lidmaatschapsbrief met foto van de Nederlandsche en Haagsche Journalistenvereeniging van 11 april 1925 en ingekomen brief van 30 juni 1926 van de Bund Österreischer Frauenvereine. 1925.