Rapporten van de afdelingen ingekomen bij het bestuur over het beleid van verscheidene gemeenten ten aanzien van de gehuwde onderwijzeres. 1924-1925.