‘De Soroptimisten’, overdruk uit Haagsch Maandblad, deel XIII, no. 4, april 1930, 382-393. 1930.