\'Nieuws uit de vrouwenwereld\', over het 13e congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht 8-13 juli te Kopenhagen en over kinderbescherming. Met aantekeningen en brief van W.H. Posthumus-van der Goot en aankondiging in de AVRO-radiobode. 26 juni 1939.