Financiële kwartaal- en jaaroverzichten. 1921-1927.