Stukken betreffende het verzet tegen het ontslag van Emmy Belinfante, correspondente van een vrouwenrubriek in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. 1924.