NN, Conny Bletz, A. van Deinse (Steunfonds der Nederlandsche Soroptimist Clubs), General International Agencies-House, Nationaal Jongeren Verbond,Leonie Plate-‘s Jacob; soroptimisme, gemeenschapsdienst. 1939.