Lijst van leden van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht en van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen, opgemaakt 14 maart 1920. 1920.