Stukken betreffende ledenadministratie en kasbeheer. 1925-1926.