Stukken betreffende het Vrouwen-comité voor maatschappelijke opvoeding en voorlichting uit den Nederlandschen Bond voor Vrouwenkiesrecht en het Comité Opvoeding tot de Gezinstaak van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap.1920, [1930?]-1931.