Het vivisectievraagstuk in het Nederlandsch Parlement. No. 3 der brochures, uitgegeven door het Comité tot beperking der vivisectie, en op zijn verzoek samengesteld (’s-Gravenhage 1908), 91 p.. 1908.