Manuscript en gedrukte teksten van ‘Eenige losse opmerkingen over de Resultaten der Vrouwenbeweging, verdedigd op de Algemeene Vergadering van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland op 6 April 1935 te Assen\' – een reactie op de 10 stellingen van mr J. Schouten - met een brief van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen van 11 juli 1935 waarin zij de toegezonden aantekeningen van haar lezing ‘een goed gedocumenteerde, feministische propagandalezing’ noemen. 1935.