“Na acht jaren”. Openingswoord uitgesproken op de Algemeene Vergadering 8 Januari 1929, door W. Wijnaendts Francken-Dyserinck. Uitgegeven door de Vrouwengroep uit de Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond”, 10 p. 1929.