Brieven, ingekomen bij het hoofdbestuur, over het ontslag van Antoinette Johanna Denee, werkzaam aan de Rijksverzekeringsbank wegens haar huwelijk met Cornelis Johannes van Drunen. 1922-1925.