Programma van ‘Tot in lengte van dagen …”, toneelstuk in 6 taferelen geschreven door Dieuke Boissevain ter gelegenheid van het zevende lustrum van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL). [1935?].