Notulen van bestuursvergaderingen 1920-1928 (p. 1-159) en van de constituerende en ledenvergaderingen (p. 1-32). Schrift van twee kanten beschreven. 1920-1928.