H.G. Cannegieter, ‘Bij: Dr C.J. Wijnaendts Francken Over: een gouden doctoraat’, in: ?, p. 465-474 en C.J. Wijnaendts Francken, “Negerspreekwoorden’, in: idem p. 475-478. [1940].