Tweejaarlijkse verslagen van de vereniging. Het verslag over de jaren 1914 en 1915 ontbreekt. 1905-1919.