artikelen over dienstbodekwestie, Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht Den Haag. 1904.