Boek met ingeplakte knipsels, aan de ene kant betreffende de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht en de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen 1918-1923; aan de andere kant knipsels betreffende de Vrouwengroep van de Vrijheidsbond 1921-1932, 1936-1937, 1943. 1918-1937, 1943.