Minuten van uitgaande brieven van het secretariaat naar de afdelingen. 1920-1930.