Inventarissen op de door het bestuur over de periode 1894-1913 gevoerde briefwisseling. 1912-1913.