Minuten van uitgaande brieven van het secretariaat naar individuele leden. 1920-1930.