Ingekomen brieven van neef Willem (Wim) Dyserinck 22 en 25 juli 1938, 14 februari en 21 maart 1954 en ingekomen brief van Hein en Jo van 21 maart 1954 betreffende hun huwelijk. 1938, 1954.