Foto van een groot gezelschap vrouwen en één man achter een tafel met op de achterkant geschreven ‘Zoo goed als zeker Vrouwengroep uit den Vrijheidsbond. (Na Stichting???)’. z.j.