Manuscript van een artikel of ingezonden brief betreffende de tweede politionele actie in Indonesië van december 1948, getypt met aantekening ‘bij Indonesië’. 1948.