Marcellus Emants, NN, Amsterdamsche Vereeniging voor Paardensport, recensie van Drie maanden in de West, knipsels betreffende onthulling borstbeeld William Stead (WF schreef een voorwoord op 11 mei 1914 bij De gesmade sekse van William T. Stead).1914.