Manuscript ‘Uit het volle menschenleven’, betreffende het ontslag van gehuwde vrouwen, verzonden naar De Groene (juffrouw Rogge) met verzoek tot plaatsing. 24 december 1925.