Afbeelding van het (familie?)wapen Wijnaendts en Dyserinck. z.j.