Vereeniging Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’,Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht betreffende dienstboden, recensies van Drie maanden in de West. 1913.