Presentielijsten van de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. 1920-1930.