Circulaires van de afdelingen, ingekomen bij het hoofdbestuur. 1920-1930.