Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. 1921-1929.