Ingekomen brief van Nelly betreffende de naamgeving in de familie Bok. Met een uittreksel van WF uit deel III van De bedevaartgangers van Van Lennep, p. 41. 3 februari z.j.